Piotr

Jan

Matthias

 

 

 

 

 

Wypisy z ksiąg wójtowskich miasta Rakowa 

znajdujących się do 1944 roku w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie 

 

 

różne