Wawrzyniec

174711.2.1830

 

 

 

 

Urodził się w 1747 roku w Rakowie jako drugi syn Walentego i Zofii Gajewskiej. Zmarł 11 lutego 1830 roku

w Malicach. (Malice Kościelne - parafia Matki Boskiej Wniebowziętej)

 

Uczył się w szkołach w Kielcach, tam też studiował w Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął

3 maja 1770 roku z rąk biskupa Józefa Lenczewskiego, Sufragana Lubelskiego.

 

1770-1781 – wikariusz parafii Klimontów

1781-1783 – wikariusz parafii Malice

1783-1826 – proboszcz parafii Malice

1826-1830 – rezydent w parafii Malice 

 

 

ks. Jan Wiśniewski, Dekanat sandomierski, Radom 1915 - wznowienie Kielce 2000, str.94

“...X. Wawrzyniec Malanowicz, przedtem lat 12 wikary. Kapłan o chwałę Bożą gorliwy, pobożny,

miłosierny; w 1793 r. kościół wyrestaurował; w 1796 r. wystarał się o indulty i odpusty wieczyste

na Wniebowzięcie N.M.P., w św. Aniołów Stróżów, w I niedz. paźdz. na M.B.Różańcową. W 1798 r.

nowy cmentarz założył, 6000 złp. zapisał na Słabuszowicach na murowany kościół w M., ale zapis

upadł. W Bałtowie kupił 155 korcy wapna, ale gdzie się ono znajduje niewiadomo.

Umarł 1830 r. jako emeryt. Ma grób na cmentarzu, obok drogi. Portret jego wisi w zakrystii...”

 

Grób się zachował, natomiast portretu nie ma, jest jedynie ta (straszna) reprodukcja

 

 

 

W rodzinnym Rakowie ufundował dla kościoła sygnaturkę,

tam też na jednym z filarów znajduje się jego epitafium.

 

 

 

Opis zasług

 

 

 

Akt zgonu

 

 

 

Legat

 

 

 

Zachowany grób przed renowacją...

 

 

... i w roku 2012, odnowiony staraniem parafian

 

 

 

korespondencja z Konsystorzem Diecezji Sandomierskiej

(akta personalne w Archiwum Diecezjalnym w Sandomierzu