Genealogia rodziny Malanowicz

 

sporządzona w latach 1936–1940 przez Stanisława Malanowicza urodzonego w 1877 roku w Rakowie, opowiadania zebrane przez jego syna Bohdana i zamieszczone w zeszycie „Rodzina Malanowiczów”

całość opracowana i uzupełniona przez córkę Bohdana Małgorzatę w latach 2011–2015 z wielką pomocą Adama Malanowicza z Rakowa/Kielc oraz „mróweczek benedyktyńskich” zgromadzonych wokół strony www.genealodzy.pl

 

 

DRZEWO

DRZEWO - NOWA WERSJA

ORYGINAŁY NOTATEK

PROSZĘ O WYROZUMIAŁOŚĆ, 

MATERIAŁ ZAMIESZCZANY SUKCESYWNIE 

Z UWAGI NA JEGO ILOŚĆ

 

Informacje zebrane przez Stanisława Malanowicza i zestawione przez niego w 1938 roku w formie plansz

INFO

Informacje z Akt Dawnych Miasta Rakowa i ksiąg parafialnych Rakowa – odpis Stanisława Malanowicza – wyłącznie w notatkach

INFO

KOREKTA

Informacje zebrane przez Bohdana i Janusza Malanowiczów – w latach 1950–1980

INFO

KOREKTA

Informacje pozyskane przez Małgorzatę Malanowicz z internetu i na podstawie korespondencji – 2011–2015

INFO

KOREKTA

Informacje z cmentarza i ksiąg parafialnych Rakowa – odpis Małgorzaty Malanowicz – 2012–2015

INFO

KOREKTA

Informacje uzyskane od rodzin po spotkaniu w Rakowie – 30.8. 2012

INFO

KOREKTA

Materiały źródłowe